-HOME

 ความเป็นมาหนังสือ @amphoe

@amphoeเป็นนิตยสารเล่มใหม่มี่ปรับเปลี่ยนมาจากนิตยสาร MAG…อำเภอยิ้ม โดยได้วางน้ำหนักกลุ่มผู้อ่านไปที่บุคคลภายนอกกรมการปกครอง ขณะที่ concept เนื้อหาของหนังสือจะมุ่งเน้นการสื่อสารบทบาทภารกิจหน้าที่ของกรมการปกครอง และคนกรมการปกครองเพื่อให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะมากยิ่งขึ้น

@amphoe หรือ “ณ อำเภอ” เป็นชื่อที่ต้องการสื่อความหมายถึง อำเภอ ซึ่งเป็นที่ทำงานของคนกรมการปกครอง ที่กระจายกันอยู่ใน 878 อำเภอ ทั่วประเทศไทย เนื้อหาภายในแต่ละเล่มนอกจากเน้นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของกรมการปกครองแล้ว ยังสอดแสรกด้วยสาระน่ารู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากนิตยสาร @amphoe หากมีข้อแนะนำ ติชมประการใดสามารถแจ้งให้เราทราบได้ทั้งทาง www.facebook.com/atamphoe และ id line : atamphoe

 

icad