ติดต่อเรา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร 02-221-8150 , 02-222-8887
E-mail : atamphoe@gmail.com ,  id line : atamphoe
icad